Doen

Bekijk alle activiteiten in Langeveen Bruinehaar

Agenda

Zet alle plaatselijke evenementen nu in je agenda

Gebrandschilderde ramen

De gebrandschilderde ramen zijn van het jaar 1925. Er zijn kunstkenners die beweren dat de kunstkwaliteit van de ramen niet uitermate bijzonder is. Door deskundigen van het bisdom is evenwel het tegengestelde beweerd. De ramen zouden waardevol zijn en om die reden op de lijst van kerkelijk kunstbezit zijn geplaatst. De ontwerper is hoogstwaarschijnlijk Jos Ten Horn . Hij was rond die tijd in Almelo woonachtig.

De kerk bevat vijf bogen en tussen elke boog komen drie ramen voor, met in het middelste raam een heiligenfiguurafbeelding. In de andere twee ramen is tekst met opschrift aangebracht.

Op het middelste raam van de eerste drie is de afbeelding aangebracht van: de Annunciatie en de tekst: ‘Wees gegroet, vol van genade; mij geschiedde naar Uw woord’.

 

Op het middelste van de tweede drie ramen staat Sint Franciscus afgebeeld en de tekst: ‘Zalig zijn de armen van geest’.

 

Op het middelste van de derde drie ramen staat een vrouwelijke heilige afgebeeld en de tekst: ’Zalig zijn de zachtzinnigen’.

 

Op het middelste van de vierde drie ramen is een afbeelding van de Heilige Maria Magdalena aangebracht, met de hierna volgende tekst: ‘Zalig zijn zij die treuren’.

 

De Heilige Willibrord is afgebeeld op het middelste van de vijfde drie ramen. Bij deze afbeelding is de volgende tekst aangebracht: ’Zalig zijn zij die hongeren en dorsten’.

 

Op het middelste van de zesde drie ramen is de Heilige Elisabeth afgebeeld. Zij kreeg als tekst mee: ‘Zalig zijn de barmhartigen’.

De Heilige Aloysius staat afgebeeld op het middelste van de zevende drie ramen. Hij spreekt het ‘kerkvolk’ toe met de woorden: ‘Zalig zijn de zuiveren van hart’.

Zeer vreedzaam staat de Heilige Theresia afgebeeld op het middelste van de achtste drie ramen met de bij haar toepasselijke tekst: ‘Zalig zijn de vreedzamen’.

Ook heeft de eerste martelaar, de Heilige Stephanus, een plaat in de glas in lood ‘ramengalerij’  gekregen. De bij deze heilige aangebrachte tekst van: ‘Zalig zijn de vervolgden’, is eveneens bijzonder passend bij deze afbeelding.

Een afbeelding van het Heilig Hart op kruis in doornenkroon is verwerkt in het midden raam van de laatst tien. Hierin staat de tekst gegrift van: ‘Allerheiligst Hart van Jezus ontferm U onzer’.

In de apsis (het priesterkoor) zijn in de glas-in-lood ramen symbolen verwerkt van de liturgie.

In het middenschip zijn de ramen eveneens gebrandschilderd. In het middelste raam van ieder drieluik is een Heilige afgebeeld en in de twee ramen aan iedere zijkant is een symbool verwerkt. Op het middelste van de eerste drie ramen is de Heilige Petrus afgebeeld. Op de volgende ramen resp. de Heilige Bonifatius, de Heilige Nicolaas Piek, de Heilige Petrus Canisius, pater Donders, de Heilige Leo, de martelaar van Veghel, een afbeelding van St. Jan. Op de laatste drie ramen komen afbeeldingen voor van de Heilige Pancratius, de Heilige Joseph en de Heilige Isidorus.

Bron: 150 jaar parochie en onderwijs Langeveen – Stichting heemkunde Langeveen