Doen

Bekijk alle activiteiten in Langeveen Bruinehaar

Agenda

Zet alle plaatselijke evenementen nu in je agenda

Kruiswegstaties

De kruiswegstaties op doek geschilderd en gesigneerd met de letters L.J.B. dateren van rond 1855/1856. Het is een ontwerp van de op 20 december 1822 te Deventer geboren schilder en fotograaf Lambertus Johannes Bruna. Na in 1842 zijn opleiding aan de Tekenacademieschool in Deventer te hebben afgerond bezocht hij van 1842 tot 1846 de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Vermoedelijk vanaf 1846, was hij tekenleraar aan de Gemeentelijke Industrie- en Handelsschool van Enschede. Daarna was hij, niet lang na de stadsbrand van Enschede, de eerste fotograaf in Twente en zette vele families en personen op de foto. Bruna is 3 juni 1906 op 83-jarige leeftijd te Enschede overleden.

 

Zijn werk als kunstschilder valt onder de noemer van het 19e eeuws realisme. Hij staat bekend als schilder van genre- en figuurstukken en hij maakte ook religieus werk.

 

Van zijn hand is een kruisweg bekend, die in de H. Remigiuskerk te Weerselo hing en valt te bewonderen in de kerk van de H. Petrus in het  Brabantse  Oirschot.

 

Bruna is voor Twente vooral van belang omdat hij er het leven in de tweede helft van de 19e eeuw heeft vastgelegd. De Oudheidkamer Twente in het van Deinse Instituut te Enschede bezit naast elf schilderijen van zijn hand ook tekeningen en etsen. Veel werk van hem is nog niet getraceerd. In andere kerken in Twente en ook over de grens in Duitsland moet nog werk van hem te vinden zijn.

De staties, die afkomstig zijn uit de kerk van Lattrop, werden door B. Geerink en zijn vrouw aan de Langeveense kerk geschonken.  Deze staties in Langeveen zijn vergelijkbaar met de hiervoor beschreven staties in de kerk van het Brabantse Oirschot. Rond 1985 zijn ze opnieuw gerestaureerd, schoon gemaakt en waar nodig bijgewerkt. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van het bisdom hebben we kunnen vernemen dat de kruiswegstaties tot de belangrijkste kerkelijke bezittingen van onze parochie mogen worden gerekend.

 

Bron: 150 jaar parochie en onderwijs Langeveen – Stichting heemkunde Langeveen