Doen

Bekijk alle activiteiten in Langeveen Bruinehaar

Agenda

Zet alle plaatselijke evenementen nu in je agenda

Buurtschap Bruinehaar met het Witte Kerkje

QR route punt 10

De buurtschap Bruinehaar, in oude documenten “Broune Haer” en later “Boerschap Bruyne Haer” genoemd, behoort voor een groot deel tot het bezit van de graaf van Rechteren Limpurg van Huize Almelo. In 1677 komen we voor het eerst de naam Bruinehaar tegen. De uitgang “haar” duidt op een “zandrug”, anders gezegd een verhoging in het landschap. Het is geografisch één geheel met De Striepe, dat in het graafschap Bentheim (Duitsland) ligt. Het heidegebied lag ooit te midden van uitgestrekte venen en diende vanaf de 15de eeuw als weidegebied voor de schapen van het klooster Sibculo, en vanaf circa 1600 voor de schapen van de boeren van omliggende buurschappen.

 

 

Aan de grens met het graafschap Bentheim

 

De ligging van Bruinehaar aan de grens met het graafschap Bentheim heeft veel discussies en rumoer teweeggebracht. Op 30 augustus 1770 bereikten Bentheim, drostambt Salland en Heerlijkheid Almelo en Vriezenveen een akkoord over de loop van grens. Afgevaardigden van de provincie Overijssel plaatsten bij die gelegenheid grensstenen, waaronder een driekantige steen met de opschriften Bentheim, Salland en Twente op het snijpunt van de drie regio’s. Maar Bentheimer boeren verplaatsten deze steen 239 m naar het westen. In nader overleg met Bentheim werd in 1777 bepaald dat deze grenspaal 99 op het oorspronkelijk afgesproken punt diende te worden teruggezet, wat 2 jaar later ook gebeurde. De twee grensstenen tussen Bruinehaar en Kloosterhaar zijn tegenwoordig makkelijk te bereiken.

 

 

Bewoning

 

De eerste poging om tot bewoning van de Bruinehaar te komen vond plaats in 1711. Dit mislukte omdat het bouwsel door boze boeren uit Geesteren en Mander omver getrokken werd. In 1722 werd door de graaf van Almelo met succes een tweede poging gedaan. Rond 1740 liet de graaf twee boerenwoningen bouwen die de namen erve Jansboer en erve Albertsboer kregen (Striepeweg 3, resp. 5). Aan Striepeweg 1 werd in 1741 erve Grootboers gebouwd door nazaten van Jan Boer(s) uit Sibculo. De middelen van bestaan waren landbouw, veeteelt en vervening (turfwinning). Rond 1780 werd een particulier schooltje gesticht op initiatief van zeven gezinnen van de Achterhaar en De Striepe. Zelfs enkele kinderen uit De Pollen en Kloosterhaar gingen hier begin 1800 naar school. Het aantal bewoners groeide. Omdat er meer bewoners kwamen, werd er in 1873 een vervangende school gesticht, die tevens dienst ging doen als kerkje, op de huidige plaats van het dorpshuis aan de Gravenlandweg. Schoolmeester H.R. Nikkels (Enschede 1885) toonde zich van 1911 tot 1949 zeer betrokken bij het onderwijs en de gemeenschap van Bruinehaar. Hij schroomde niet om bepaalde leerlingen in vrije tijd algebra en meetkunde bij te brengen.

 

 

Het Gravenveen ontgraven

 

Belangrijk voor de ontwikkeling van Bruinehaar is de aankoop geweest van 330 ha veengrond ten westen van de Gravenlandweg in 1938 door Piet Leenders (De Krim 1895) van de graaf van Almelo. Dit Gravenveen is met behulp van de Nederlandse Heide Maatschappij ontgonnen. In 1938, 1939 en 1940 zijn door Leenders vier boerderijen van het type Wieringermeer gebouwd, bekend als Gravenlandweg 7, 17, 25 en 33. Tevens verrezen er een dubbele werknemerswoning op nummer 9 en 11 en een villa op 39. Deze pionier en ondernemer gaf de Bruinehaar zijn huidige voorkomen. Mede door zijn invloed werd het bewerken van de grond voor de boeren verbeterd en gemoderniseerd. Bruinehaar wordt omgeven door prachtige natuur met een heideveld en vormt het hoogste punt in de voormalige gemeente Vriezenveen: 25,1 m NAP.

School Bruinehaar 1913

Helaas geen jaartal bekend.

Bron:

www.canonvannederland.nl/nl/overijssel/twente/vriezenveen/bruinehaar

www.oudvriezenveen.nl/dorpsgeschiedenis/overigeonderwerpen/bruinehaar

VERVOLG ROUTE:

  1. Dit pad vervolgen en bij de Y-splitsing houdt u links aan. Dit paadje loopt langs de provinciale weg (N343).
  2. Bij de T-splitsing rechtsaf de Heppenweg op.
  3. Bij de T-splitsing gaat u linksaf. Het zandpad (Heppenweg) gaat over in een verharde weg.
  4. Net voor het einde van deze weg (tegenover huisnummer 5), loopt u links een klein erf op (Het Hazenplein). Hier vindt u de volgende QR-code (11) aan de linkerkant.

Het kan zijn dat wegens omstandigheden een volgende QR code niet werkt. U vindt hieronder de QR code van het volgende paaltje, nummer 11. Zo kunt u altijd de route vervolgen.

QR code 11. Het Hazenplein