Doen

Bekijk alle activiteiten in Langeveen Bruinehaar

Agenda

Zet alle plaatselijke evenementen nu in je agenda

Het Hazenplein

QR route punt 11

Het Hazenplein, verleden en heden komen hier samen.

Op deze plek was het vroeger een en al bedrijvigheid. Hier vinden we de tweede winkel van familie van de Aast. Het is niet exact vast te stellen, wanneer de winkel/bakkerij activiteiten van de familie van de Aast zijn gestart, dit zal omstreeks 1850 zijn geweest.

Het tweede onderkomen van de Boerenleenbank werd in 1920 gerealiseerd in het woonhuis van kassier J.A. van der Aast. Het woonhuis bevindt zich links naast de winkel onder hetzelfde dak. De zittingen van de bank vonden plaats t/m mei 1938. Daarna werd dhr. Hagedoorn kassier en verhuisde de boerenleenbank naar de Hardenbergerweg 280.

 

Twentsche Courant 23 juni 1928

De winkel werd aanvankelijk gedreven door weduwe van de Aast-Achtereekte (geb.1826), daarna door zoon Jans van de Aast (geb.1861), daarna door jongste zoon Hein van de Aast (geb.1907) en als laatste door zoon Joop van de Aast (geb.1939), welke de winkel heeft gedreven tot 31 augustus 2013. (Ongeveer 160 jaar winkel.)

Interieur foto’s van de winkel zijn van na de verbouwing in de 50 er jaren.

Zoals blijkt uit de documenten is de molen gesticht door winkelier Jans van de Aast (geb.1861) samen met zijn oudste zoon Gerhard van de Aast (geb.1888) die in 1909 op 21 jarige leeftijd de eerste molenaar werd, daarna voortgezet door Jan van de Aast (geb.1926) en uiteindelijk als Agro handelsonderneming nu nog in bedrijf onder leiding van Jos van de Aast (geb.1961).

De molen is in 1909 gebouwd en bedoeld om graan mee te malen,

voor zowel bakkersmeel als diervoeder.

Bakker van de Aast van Langeveen betrok zijn meel, hoofdzakelijk van rogge gemalen, van de kleine korenmolen ter plaatse, de Bekhuis molen (de molen op de achtergrond)

Deze molen, zonder stelling, had vermoedelijk slechts 1 paar stenen. Zo kon het gebeuren, – als de molenaar veel werk had of ook als er geen wind was – dat de bakker menigmaal grote meelzorgen had. Dat een molen zonder wind niet malen kan zegt ook al de spreuk aan de molen in Ootmarsum: “Bij storm en wind, is God mijn Vrind.

 

Ontevreden over deze gang van zaken informeerde de bakker eens bij de molenaar of hij niet genegen was, één motor in de molen te plaatsen, zodat hij niet meer van de wind afhankelijk zou zijn, maar de molenaar voelde daar helemaal niets voor. Het gevolg was, dat de bakker toen zelf maar een molen liet bouwen.

 

Bakker van der Aast trad in overleg met vader en het gevolg was, dat in Dwingeloo (Dr.) een nog goede molen werd gekocht, oorspronkelijk afkomstig ergens uit Groningen, waar hij als houtzaagmolen dienst had gedaan. Het was nu de taak van mijn vader, de molen in Dwingeloo af te breken, hem naar Langeveen te vervoeren en hem daar weer op te bouwen en bedrijfsklaar af te leveren.

Met de afbraak waren al enige weken gemoeid. Al het materiaal moest zodanig gerangschikt worden dat bij de wederopbouw alles als het ware voor het grijpen lag.

Het vervoer leverde wel de grootste problemen op. Want van Dwingeloo naar Langeveen was in die tijd geen peulenschilletje. Er werd gebruik gemaakt van vervoer te water. Naar en van het schip moest het vervoer dan per wagen plaats hebben. Het dichtst bij zijnde vaarwater was de Drentse Hoofdvaart. Daarop werden de lange delen, zoals achtkantstijlen en roeden, tot een vlot samengebonden, drijvende vervoerd. De andere stukken werden op een schuit geladen. Omdat Langeveen niet aan het vaarwater ligt, moest in Bergentheim overgeladen worden. Vandaar naar het eindpunt was nog een afstand van 7 kilometer, hoofdzakelijk over hobbelige zandwegen met kuilen en gaten. Voor dit transport werden wagens en mallejan gebruikt. Alles kwam in goede staat op de plaats van bestemming aan, keurig naar wens gerangschikt. Zo kon, 1909 de molen van Dwingeloo, afkomstig uit Groningen, een nieuw leven beginnen in het Twentse Langeveen, waar hij bakker Van der Aast uit zijn bedrijfszorgen zou helpen.

 

Midden jaren 50 van de vorige eeuw is de molen gedeeltelijk ontmanteld, ingekort en is er een ombouw omheen gezet. Mede door de aanschaf van een diesel motor, waren de wieken niet langer noodzakelijk. 

Eind 2009 is begonnen met de renovatie en sinds 2013 is de molen in gebruik als kantoor/presentatie- en vergaderruimte door diverse verenigingen en andere bedrijven.

Bronvermelding:

https://aastagro.nl

Jaarboek Twente 1970, auteur H. van Housselt

Tijdsdocument 75 jaar Boerenleenbank/zelfstandige Rabobank Langeveen, uitgave 1982

Facebook: Historische foto’s Langeveen –  Bruinehaar

VERVOLG ROUTE:

  1. U steekt het plein over en houdt links aan (Molenbergstraat).
  2. U loopt rechts het fietspad op en houdt vervolgens links aan, het tunneltje door.
  3. Aan het einde van het fietspad gaat u linksaf en meteen weer rechts (Molenbergstraat volgen).
  4. Bijna aan het einde van de straat vindt u aan de rechterkant, bij het gebouw met pinautomaat, de volgende QR-code (12).

Het kan zijn dat wegens omstandigheden een volgende QR code niet werkt. U vindt hieronder de QR code van het volgende paaltje, nummer 12. Zo kunt u altijd de route vervolgen.

QR code 12. Boerenleenbank Molenbergstraat